Sijoittajat

Jakautuminen

Tärkeää tietoa

Tämän verkkosivun materiaalia ei ole tarkoitettu julkaistavaksi, tarkasteltavaksi tai jaettavaksi tietyillä lainkäyttöalueilla. Tietyillä lainkäyttöalueilla vain tiettyjen henkilöryhmien voidaan sallia tarkastelevan tällaista materiaalia. Tätä materiaalia ei ole tarkoitettu, eikä sitä ole suunnattu, kellekään henkilölle Yhdysvalloissa. Tämä materiaali ei muodosta tarjousta arvopapereiden myynnistä tai kehotusta tehdä tarjous tällaisessa materiaalissa kuvattujen arvopapereiden ostamisesta Yhdysvalloissa. Erityisesti mitään tässä materiaalissa tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (“Yhdysvaltain arvopaperilaki”) nojalla, eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa suoraan tai epäsuorasti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin muuten kuin Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimusten soveltamisalaan kuuluvan poikkeuksen perusteella tai liiketoimen, johon ei sovelleta rekisteröintivaatimuksia, yhteydessä.

Jakautuminen

WithSecuren hallitus hyväksyi 17.2.2022 WithSecuren osittaisjakautumista koskevan Jakautumissuunnitelman.

Jakautumisen tarkoituksena on eriyttää WithSecuren kuluttajatietoturvaliiketoiminta omaksi itsenäiseksi konsernikseen, jonka emoyhtiö on uusi perustettava yhtiö F-Secure Oyj. WithSecure keskittyy Jakautumisen jälkeen yritystietoturvaliiketoimintaansa, joka käsittää laajan valikoiman suoraan tai epäsuorasti muille loppuasiakkaille kuin kuluttajille myytävien tietoturvatuotteiden suunnitteluun ja tarjoamiseen.

Jakautuminen rekisteröitiin Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin täytäntöönpanopäivänä 30.6.2022. Jakautumisen täytäntöönpanon myötä Nasdaq Helsinki Oy hyväksyi F-Securen osakkeita koskevan listalleottohakemuksen. Kaupankäynti 174 526 944 F-Securen osakkeella, jotka otetaan kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsingin pörssilistalle kaupankäyntitunnuksella FSECURE, alkoi 1.7.2022.

Verohallinto on antanut 30.9.2022 päivätyn ohjeen siitä, miten F-Securen ja WithSecuren osakkeiden hankintamenot määräytyvät 30.6.2022 tapahtuneen jakautumisen jälkeen. Lue ohje täällä.

Strategiset perusteet

  • Jakautumisen tarkoituksena on eriyttää WithSecuren kuluttajatietoturvaliiketoiminta omaksi itsenäiseksi konsernikseen.

  • Jakautumisen odotetaan vahvistavan edellytyksiä omistaja-arvon luomiseksi sekä WithSecuressa että F-Securessa.

  • Jakautuminen tarjoaa WithSecurelle ja F-Securelle mahdollisuuden entistä paremmin palvella omia asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan ja vastata näiden erityisiin tarpeisiin

  • Jakautuminen selventää molempien yhtiöiden strategisia painopisteitä, mikä auttaa tarttumaan kasvumahdollisuuksiin kuluttaja- ja yritystietoturvamarkkinoilla

  • Jakautuminen nopeuttaa yhtiöiden strategioiden toteutusta ja lisää niiden kilpailukykyä

  • Jakautuminen mahdollistaa pääomien optimaalisen jaon

  • Jakautuminen selkeyttää yhtiöiden erilaisia arvonluontiprofiileja

Aikataulu

Jakautumissuunnitelman julkistaminen 17.2.2022
WithSecuren ylimääräinen yhtiökokous 31.5.2022
Suunniteltu täytäntöönpanopäivä (edellyttäen, että jakautumisen täytäntöönpanon edellytykset täyttyvät) 30.6.2022
Päivä, jolloin WithSecuren osakkeenomistajan arvo-osuustilille rekisteröity WithSecuren osake oikeuttaa jakautumisvastikkeen saamiseen (edellyttäen, että täytäntöönpanopäivä on 30.6.2022) 30.6.2022
Jakautumisvastikeosakkeet rekisteröity WithSecuren osakkeenomistajien arvo-osuustileille (edellyttäen, että täytäntöönpanopäivä on 30.6.2022) 1.7.2022
Kaupankäynti jakautumisvastikeosakkeilla ja F-Securen osakkeilla alkaa Nasdaq Helsingin pörssilistalla (edellyttäen, että täytäntöönpanopäivä on 30.6.2022) 1.7.2022

Usein kysytyt kysymykset

Jos myyn vain toisen yhtiön osakkeet, miten hankintameno lasketaan? add

Verohallinto on antanut 30.9.2022 päivätyn ohjeen siitä, miten F-Securen ja WithSecuren osakkeiden hankintamenot määräytyvät 30.6.2022 tapahtuneen jakautumisen jälkeen.

Ohjeen mukaan:

F-Secure Oyj:n osakkeen hankintameno on 51,97 prosenttia WithSecure Oyj:n alkuperäisestä hankintamenosta ennen osittaisjakautumista.

WithSecure Oyj:n osakkeen hankintameno on 48,03 prosenttia WithSecure Oyj:n alkuperäisestä hankintamenosta ennen osittaisjakautumista.

Linkki ohjeeseen:
Suomeksi
Ruotsiksi

Jos osakkeiden myynti verotetaan toisessa valtiossa, jakautumisen verokohtelu riippuu sen maan säännöksistä, jossa osakkeenomistaja on verovelvollinen.