Hallinnointi

Hallinnointi

F-Secure Oyj:n päätöksenteossa ja hallinnoinnissa noudetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä sekä muita julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä, F-Secure Oyj:n yhtiöjärjestystä sekä Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja määräyksiä. F-Secure Oyj noudattaa lisäksi kulloinkin voimassa olevaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n hyväksymää Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance). Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2022