Sijoittajat

Strategia

Strategia

Digitalisaation kiihtyessä kuluttajilla on yhä enemmän suojattavaa, ja meidän tarkoituksemme on tehdä digitaalisista hetkistä turvallisempia kaikille. Tarjoamme kokonaisvaltaisia ja helppokäyttöisiä tietoturvaratkaisuja asiakkaillemme ja kumppaneillemme. Työskentelemme kumppaneidemme kautta maailmanlaajuisesti laajentaaksemme markkinakattavuuttamme ja varmistaaksemme sen, että kaikki kuluttajat voivat tuntea olonsa turvalliseksi.

F-Securen visiona on tulla maailman johtavaksi tietoturvakokemuksen yhtiöksi. Tavoittelemme jatkuvaa ja kannattavaa kasvua, joka perustuu kolmeen strategiseen pilariin:

1. Keskimääräisen tilaajakohtaisen liikevaihdon kasvattaminen

Pyrimme edistämään kaikenkattavan tietoturvaratkaisun (F-Secure Total) käyttöönottoa kaikissa kanavissa. Tällä hetkellä valtaosa kanavakumppaneistamme tarjoaa asiakkailleen erillisiä tietoturvaratkaisuja kaikenkattavan tietoturvaratkaisun sijaan.

Tavoitteemme on kiihdyttää kaikenkattavan tietoturvaratkaisun käyttöönottoa, jonka odotamme tarjoavan uusia liiketoimintamahdollisuuksia kanavakumppaneillemme ja kasvattavan sekä meidän että kanavakumppanien keskimääräistä tilaajakohtaista liikevaihtoa.

2. Nykyisen valikoiman ja uusien tuotteiden kehittäminen

Pyrimme laajentamaan markkinakattavuutta ja saavutettavissa olevaa markkinaa kehittämällä uusia tuoteryhmiä. Näemme kasvupotentiaalia etenkin identiteettivarkauksilta suojaavassa F-Secure ID Protection-ratkaisussa sekä kodin verkkoon yhdistettyjen laitteiden suojauksessa hyödynnettävässä F-Secure Sense-ratkaisussa. Uudet tuotteet lisäävät tarjoamiemme tuotteiden ja palveluiden mahdollisia yhdistelmiä, joita voimme tarjota kanavakumppaneille. Uusia tuotteita voidaan esimerkiksi tarjota erillisinä tuotteina tai sisällyttää osaksi kattavampia tietoturvavalikoimia.

3. Uusiin kanaviin laajentuminen

Tällä hetkellä valtaosa kanavakumppaneistamme on tietoliikennepalvelujen tarjoajia. Pankeilla, vakuutusyhtiöillä ja jälleenmyyjillä on kuitenkin vastaavia haasteita liiketoiminnassaan kuin tietoliikennepalveluiden tarjoajilla, kuten hidastunut liikevaihdon kasvu, korkea asiakasvaihtuvuus ja rajalliset mahdollisuudet erottautua kilpailijoista. Uskomme meillä olevan hyvät valmiudet auttaa näitä toimijoita ratkomaan samoja haasteita, joita olemme tietoliikennepalveluiden tarjoajien kanssa ratkoneet. Tämä puolestaan tarjoaa meille tilaisuuden kopioida hyväksi todettu liiketoimintamallimme ja palveluntarjontamme, ja näin merkittävästi laajentaa potentiaalista asiakaskuntaamme skaalautuvalla tavalla.

Taloudelliset tavoitteet

Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet (vuoteen 2026 mennessä):

Kasvu

Liikevaihto yli 200 miljoonaa euroa vuoteen 2026 mennessä.

Kannattavuus

Oikaistu EBITA-marginaali yli 42 prosenttia alkuvaiheen kasvuinvestointien jälkeen.

Osinkotuotto

F-Secure pyrkii maksamaan vuosittain nettotuloksestaan noin 50 prosenttia tai yli osinkona.

Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen

Nettovelan suhde oikaistuun
käyttökatteeseen alle 2,5x, pois lukien yrityskauppojen tilapäiset vaikutukset.

Seuraamme myös Rule of 40 -sääntöä, jonka mukaan liikevaihdon kasvun ja liikevoittomarginaalin summan tulisi olla 40 prosenttia tai yli. F-Secure on viime vuosina ylittänyt Rule of 40 -rajan ja F-Secure aikoo seurata Rule of 40 -sääntöä suorituskyvyn mittarina ja ohjaavana periaatteena myös jatkossa.

Hallitus

Tutustu hallituksemme jäseniin

Johtoryhmä

Tutustu johtoryhmämme jäseniin