Sijoittajat

Osaketieto

Osakkeen perustiedot

F-Secure Oyj:llä on yksi osakesarja. Kullakin osakkeella on yksi ääni yhtiökokouksessa.

F-Securen rekisteröity osakepääoma on 80 000 euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ Helsingin päälistalla. Yhtiön osakkeet ovat kuuluneet arvo-osuusjärjestelmään 1.7.2022 lukien.

Toimiala: Teknologia
Toimialaluokka: Software - Infrastructure