Sijoittajat

Osaketieto

Osinko

F-Securen osinkopolitiikan mukaan F-Securen tavoitteena on jakaa osinkoa nettotuotostaan noin 50 prosenttia tai yli.