Hallinnointi

Tilintarkastus

Tilintarkastus

F-Securen yhtiöjärjestyksen mukaan F-Securella on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslain mukainen tilintarkastusyhteisö. Yhtiökokous nimittää yhtiön tilintarkastajan, ja tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

F-Securen 13.3.2024 pidetyn varsiaisen yhtiökokouksen valitsemana F-Securen tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Samuli Perälä. Sama tilintarkastusyhteisö valittiin vuoden 2024 kestävyysraportoinnin varmentajaksi.

Tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan ja sama koskee tilintarkastajan palkkiota, joka liittyy yhtiön tilikauden 2024 kestävyysraportin varmentamiseen.