Sijoittajat

Näkymät

Näkymät vuodelle 2024 (julkaistu 16.2.2024)

Kasvu: F-Secure arvioi vuoden 2024 liikevaihdon olevan välillä 142–152 miljoonaa euroa.

Kannattavuus: Konsernin oikaistun EBITAn arvioidaan olevan välillä 48–54 miljoonaa euroa.

Näkymien taustaoletukset:

  • F-Secure arvioi kyberturvamarkkinan kasvavan keskitason yksinumeroisella kasvutahdilla vuosina 2024–2026*. Kasvua saattaa hidastaa epävarmuus, jota näemme kuluttajien keskuudessa tietyillä markkinoilla, minkä seurauksena myös palvelukumppanit, erityisesti tietoliikennepalveluiden tarjoajat ovat varovaisia sijoitusprioriteettinsa suhteen.
  • Suurin orgaanisen kasvun veturi kumppanikanavassa on Total ja Total-konversio. Suoramyyntiliiketoiminnassa keskitytään asiakaspitoon ja markkinointipanostukset maksulliseen asiakashankintaan ovat aiempaa alhaisemmat.
  • F-Secure jatkaa investointeja (sekä OPEX että CAPEX) sulautetun tietoturvan ominaisuuksiin, mukaan lukien Tier 1 -ominaisuudet ja - suhteet, joiden odotetaan vauhdittavan kasvua keskipitkällä aikavälillä.
  • Lookout-kuluttajaliiketoiminta on mukana näkymissä koko vuoden osalta, kun taas vertailukaudella vain kesä–joulukuun 2023 osalta (7 kuukautta).
  • Lookout-kuluttajaliiketoiminta on saanut saatuihin ennakkoihin kirjattuja ennakkomaksuja liittyen osaan sen liikevaihdosta, jotka on arvostettu osana yrityskauppaa IFRS-raportoinnin mukaisesti käypään arvoon hankintataseelle ja yritysoston jälkeinen saatuihin ennakoihin liittyvä tuloutettava liikevaihto tulee olemaan alhaisempi verrattuna Lookoutin kuluttajaliiketoiminnan saaduista ennakoista kirjaamaan liikevaihtoon. Alustava negatiivinen liikevaihdon vaikutus, joka sisältyy näkymiin, arvioidaan olevan noin 1,5 miljoonaa euroa vuonna 2024, ja alustava negatiivinen EBITA-tason vaikutus näkymissä on noin 0,5 miljoonaa euroa.

(* Toimialaa seuraavien analyytikoiden, kuten Gartnerin ja IDC:n sekä F-Securen johdon arvio.