Sijoittajat

F-Secure sijoituskohteena

F-Secure sijoituskohteena

F-Secure on maailmanlaajuisesti toimiva suomalainen kyberturvallisuusyhtiö, joka tarjoaa palkittuja tietoturvaan ja yksityisyydensuojaan liittyviä tuotteita ja palveluita auttaen kymmeniä miljoonia kuluttajia suojautumaan verkkouhilta.


Keskeiset vahvuutemme:

Vahva asema suurella ja kasvavalla kuluttajatietoturvamarkkinalla

F-Securen pitkä kokemus, yhtiön hyvä brändimielikuva sekä maailmanlaajuinen kumppaniverkosto luovat vahvan aseman suurella ja kasvavalla kuluttajatietoturvamarkkinalla. Sitä vahvistaa kokonaisvaltainen kuluttajien keskeisimpiin tietoturva- ja yksityisyydensuojatarpeisiin vastaava tarjooma. Markkinamme on kasvanut tasaisesti digitalisaation edetessä ja COVID-19-pandemian myötä erilaisten verkkopalvelujen käyttäjiä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Tutkimukset osoittavat myös, että kuluttajien halukkuus maksaa tietoturvasta on kasvussa samalla, kun tietoturvaan liittyvät huolet ovat lisääntyneet.

Korkea asiakaspysyvyysaste luo ennustettavuutta

Liiketoimintamme pohjautuu vahvasti pitkäaikaisiin kumppanuussuhteisiin sekä korkeaan loppuasiakaspysyvyyteen. Ensisijaisen myyntikanavamme eli kanavakumppaneidemme loppuasiakaspysyvyysaste tilikaudella 2022 oli yli 97 prosenttia. Pitkäaikaiset kumppanuussuhteet perustuvat yhteistyömalliin, jossa F-Securen menestys pohjautuu kumppaniemme menestykseen. Tätä tukeakseen myynti- ja markkinointiorganisaatiomme tukevat kumppaneita lanseeraamaan, myymään ja markkinoimaan tuotteitamme.

Lisäksi olemme rakentaneet tietoturvaratkaisumme niin, että ne vastaavat kanavakumppanien liiketoimintatarpeisiin ja ovat täysin integroituja heidän liiketoiminnan prosessien, kuten laskutuksen kanssa.

Vahvat näytöt kannattavasta kasvusta

Liikevaihtomme ja kannattavuutemme ovat kasvaneet sen ansiosta, että olemme onnistuneet edistämään kasvustrategiaamme ja kehittämään skaalautuvaa pilvipohjaista SaaS-liiketoimintamalliamme sekä panostamaan kumppanuuksien kehittämiseen tietoliikennepalveluiden tarjoajien segmentissä.

Liikevaihtomme (laskettuna carve-out-perusteisesti) orgaaninen keskimääräinen vuotuinen kasvuvauhti (CAGR) oli 6 prosenttia vuosina 2019–2021. Tällä jaksolla pysyimme myös jatkuvasti erittäin kannattavana: carve-out-liikevoitto kasvoi vuoden 2019 37,0 miljoonasta eurosta 43,5 miljoonaan euroon vuonna 2021. Vakaasti kasvanut kuluttajatietoturvaliiketoimintamme on myös tuottanut hyvää kassavirtaa.

Liikevaihdon ja liikevoiton kehitys 2019–2022

EUR (milj.)

*Taulukossa esitetyt taloudelliset tiedot on laadittu yhdistelemällä carve-out-periaatteella WithSecure Oyj:n konsernitilinpäätöksiin sisältyneet kuluttajatietoturvaliiketoimintaan kuuluvat historialliset tuotot ja kulut, varat ja velat sekä rahavirrat.

Johtoasema tietoliikennepalveluidentarjoajien segmentissä skaalattavissa muihin segmentteihin

Omaamme pitkän historian yhteistyöstä eri tietoliikennepalveluidentarjoajien kanssa. Olemme näkemyksemme mukaan globaali markkinajohtaja tietoturvaan ja yksityisyydensuojaan liittyvien tuotteiden ja palveluiden tarjoamisessa tietoliikennepalveluidentarjoajien kautta.

Testattu ja menestyksekkääksi havaittu liiketoimintamallimme tietoliikennepalveluiden tarjoajien kanssa on osoittautunut monistettavaksi myös muille toimialoille. Viime vuosina myynti kumppanikanavassamme on laajentunut teleoperaattoreista myös esimerkiksi vakuutusyhtiöihin ja muihin finanssialan toimijoihin, joiden tarjoomaa tietoturvatuotteemme täydentävät hyvin.

Merkittävä teknologiaosaaminen sekä vahvat näytöt tuotekehityksestä

F-Securella on laaja-alainen osaaminen kyberturvallisuuden ja tietoliikennealan eri osa-alueilta, sekä vahvat näytöt kyvystä luoda arvoa investoinneilla tuotekehitykseen.

Kyberturvallisuuteen liittyvän asiantuntemuksen osalta olemme saaneet tunnustusta alan johtavilta aikakausjulkaisuilta ja itsenäisiltä testiorganisaatioilta, ja tuotteemme ovat saaneet useita palkintoja. Teemme yhteistyötä valikoitujen, alansa parhaiden kolmannen osapuolen teknologia- ja datatoimittajien kanssa varmistuaksemme siitä, että tuotteemme tarjoavat parasta mahdollista suojausta.

Strategia

Tutustu strategiaamme

Tunnusluvut

Tutustu taloudelliseen kehitykseemme